Birebir Koçluk
  • Kişisel farkındalık ve hedefleri hayata geçirmeyi sağlayan profesyonel bir gelişim sürecidir.
İlişki Koçluğu
  • İki veya daha fazla sayıda kişi arasındaki ilişkiye yönelik profesyonel rehberlik sürecidir. Koçluk yapılan birey yerine ilişkidir.
Takım Koçluğu
  • Birlikte çalışan kişilerden oluşan takımlara veya işbirliği içinde çalışan kişilere yönelik profesyonel gelişim sürecidir. Koçluk yapılan birey yerine takımdır.
Koç Adaylarına Mentor Koçluk
  • Profesyonel koç olmak isteyen kişilere mentor koçluk yaparak eğitim ve gelişimlerine rehberlik sürecidir.